Quốc phòng

Hải quân huấn luyện tàu tác chiến trên biển

Ngày 18-19/7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.
Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Đội hình các tàu neo đậu tại Quân càng Vùng 2 Hải quân để tham gia hội thao

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác tham gia hội thao trên tàu 273, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Ban giám khảo hội thao phát tình huống nội dung thi toàn tàu trên Tàu 379, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Ban tổ chức, Ban giám khảo chào cảng để tiến hành kiểm tra các nội dung xử trí tình huống đi biển của Tàu 379, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Đài chỉ huy Tàu 379, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tàu cơ động trên biển


Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Pháo thủ AK 630 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không

Hải quân huấn luyện tàu tác chiến trên biển

Ngày 18-19/7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.
Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Đội hình các tàu neo đậu tại Quân càng Vùng 2 Hải quân để tham gia hội thao

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác tham gia hội thao trên tàu 273, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Ban giám khảo hội thao phát tình huống nội dung thi toàn tàu trên Tàu 379, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Ban tổ chức, Ban giám khảo chào cảng để tiến hành kiểm tra các nội dung xử trí tình huống đi biển của Tàu 379, Lữ đoàn 167

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Đài chỉ huy Tàu 379, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tàu cơ động trên biển

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Pháo thủ AK 630 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không
 

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Ngành hàng hải trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống nội dung thi hàng hải

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Trắc thủ tên lửa A-72 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Pháo thủ súng 14,5mm trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không

Hải quân, tác chiến trên biển, lữ đoàn, pháo thủ, phòng không
Các tàu xử trí tình huống cơ động trong luồng thủy hẹp

(Theo QĐND)

About Blog Tuổi Trẻ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.